Zidno slikarstvo manastira Dečana Vojislav J.Đurić

Zidno slikarstvo manastira Dečana Vojislav J.Đurić

Cena      8500   din.

Zidno slikarstvo manastira Dečana
Građa i studije, SANU Beograd 1995, tvrdi povez, strana 643,
veliki format, ilustrovano.
Vojislav J.Đurić
Zidno slikarstvo Dečana: građa i studije
Urednik: Vojislav J. Đurić
Izdavač: Srpska akademija nauka i umetnosti

Beograd 1995. Tvrd povez, ćirilica, ilustrovano (skice i fotografije), XIV + 643 strane.
Stanje Veoma dobro, potpis na predlistu, neznatno podvlačenje teksta.

Sadržaj:
O ovoj knjizi – Vojislav J. Đurić
Predgovor – Gordana Babić

I ISTORIOGRAFSKA ISTRAŽIVANjA
Balša Đurić, Posleratna istraživanja zidnog slikarstva u manastiru Dečani

II RASPORED FRESAKA I NATPISI
Popis fresaka sa natpisima
Crteži perspektivnih izgleda pojedinih prostora u crkvi s rasporedom tema i figura

III IKONOGRAFSKI PROGRAM
Bojana V. Popović, Program živopisa u oltarskom prostoru
Miodrag Marković, Program živopisa u kupoli
Miodrag Marković, Ciklus Velikih praznika
Sanja Kesić-Ristić, Ciklus Hristovih stradanja
Miodrag Marković, Hristova čuda i pouke
Gordana Babić, Bogorodičin Akatist
Aleksandra Nitić, Ciklus propovedi sv. Jovana Preteče
Aleksandra Davidov Temerinski, Ciklus Dela apostolskih
Aleksandra Davidov Temerinski, Ciklus Uspenja Bogorodice
Aleksandra Davidov Temerinski, Ciklus Strašnog suda
Vesna Milanović, Starozavetne teme i Loza Jesejeva
Miodrag Marković, Pojedinačne figure svetitelja u našu i paraklisima
Dragan Vojvodić, Portreti vladara, crkvenih dostojanstvenika i plemića u naosu i priprati
Milan Radujko, Program živopisa oko ” Kraljevskog ” prestola
Bojana V. Popović, Program živopisa u paraklisu Sv. Nikole. Oltar
Sanja Kesić— Ristić, Ciklus sv. Nikole
Bojana V. Popović, Program živopisa u paraklisu Sv. Dimitrija. Oltar
Jelena Marković / Miodrag Marković, Ciklus Geneze i starozavetne figure u paraklisu Sv. Dimitrija
Sanja Pajić, Ciklus sv. Dimitrija Sanja
Vesna Milanović, Program živopisa u priprati
Sanja Kesić-Ristić / Dragan Vojvodić, Menolog
Bojan V. Popović, Program živopisa u kapeli Pećpala

IV SLIKANI ORNAMENTI
Aleksandra Nitić, Slikani ornamenti u Dečanima. Motivi i raspored
Miroljub Marjanović, Osnovna objašnjenja o nameni i vrstama ornamenata u dečanskom živopisu

V STUDIJE
Dragan Vojvodić, Prilog poznavanju ikonografije i kulta sv. Stefana u Vizantiji i Srbiji
Miodrag Marković, O ikonografiji svetih ratnika u istočnohrišćanskoj umetnosti i predstavama ovih svetitelja u Dečanima

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]