Raška baština 3 Grupa autora

Raška baština 3 Grupa autora

Cena   prodato

Raška baština 3
grupa autora
Izdavac: Zavod za zaštitu spomenika kulture,
Kraljevo 1988,
ćirilica, ilustrovano, veliki format (29 cm),strana 328.

KNJIGA III
ČLANCI I RASPRAVE
Dragoslav Srejović, Obrenija Vukadin: BLAGO IZ KRUŠEVICE
Vera Bogosavljević: LANIŠTE KOD BALjEVCA, KASNO ANTIČKA NEKROPOLA
Đorđe Trifunović: PREGLED NAJSTARIJIH JERESI U KRMČIJI SVETOGA SAVE
Radomir Nikolić: PRILOZI TUMAČENjU SREDNjOVEKOVNIH NATPISA I ZAPISA
Jovanka Kalić, Marko Popović: KUZMIČEVO I ŠARONjE U PROŠLOSTI
Slobodan Nenadović: PROZORSKI RAMOVI I STAKLA NA CRKVI KRALjA MILUTINA I PRIPRATI KNEZA LAZARA U HILANDARU
Zorica Ivković: KADIONICE I NjIHOVE LIKOVNE PREDSTAVE U SREDNjOVEKOVNOJ SRBIJI
Marko Popović: OSTACI MANASTIRA NA LOKALITETU CRKVINA U TUTINU
Radomir PETROVIĆ OTKRIĆE FRESAKA U NOVOJ PAVLICI — PRILOG PROUČAVANJU UMETNOSTI XV VEKA
Nikola Dudić: ČOVEK I NjEGOVA LIKOVNA PREDSTAVA NA NADGROBNOM KAMENjU U SRBIJI
PRILOZI, GRAĐA, SAOPŠTENjA
Emilija Tomić: ENEOLITSKO NASELjE NA LOKALITETU JAZBINA U MAKREŠANIMA
Marija Radan-Jovin: STUDENICA 1980—1986 (ISTRAŽIVANjA, REZULTATI)
Dimitrije Madas: REZULTATI SONDAŽNIH ARHEOLOŠKIH ISPITIVANjA
SREDNjOVEKOVNIH LOKALITETA U SELU MAJDANU NA RUDNIKU
Obrenija Vukadin: ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANjA CRKVE SVETIH ARHANĐELA U STALAĆU
Vujadin Ivanišević: OSTAVA CEKINA DRUGE POLOVINE XVII VEKA IZ CRKVE SVETIH ARHANĐELA U STALAĆU
Dušica Minić: DžAMIJA MISA U RUDNIKU
Grboljub Živanović: ANTROPOLOŠKA ANALIZA SRPSKIH SREDNjOVEKOVNIH SKELETA
Olga Zirojević: PEĆKA PATRIJARŠIJA U SVETLOSTI TURSKIH POPISA (1485—1582)
Vojislav Matić: ARHITEKTURA KAPELE MANASTIRA RAKOVCA
Ranko Barišić: BRAVA PATRIJARHA MOJSEJA RAJOVIĆA IZ 1714/1715. GODINE
Miloje Nikolić: ZBEGOVI U SRBIJI TOKOM DRUGOG USTANKA 1815. GODINE
IZVEŠTAJI
DELATNOST ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE U
KRALjEVU OD 1980. DO 1988. GODINE
Stanje Vrlo dobro.

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]