SVEMIRSKI BROD GALAKTIKA Larson-Terston

SVEMIRSKI BROD GALAKTIKA Larson-Terston

cena: 850 dinara

SVEMIRSKI BROD GALAKTIKA

Larson-Terston

EPOPEJA O BORBI LJUDSKE RASE ZA OPSTANAK
1980 jugoslavija prosveta,
stanje dobro-očuvano, oštećenje zaštitnog omota.