KURAN s latiničnom transkripcijom prevod Besim Korkut

KURAN s latiničnom transkripcijom i prijevodom na bosanski jezik
prijevod značenja kurana na bosanski jezik Besim Korkut
izdavač anis aljić
Prevo: Besim Korkut
Sarajevo 209.
Tvrd povez, tekst uporedo na arapskom i srpskom jeziku, 622 strane.

format 24,5 cm

Stanje vrlo dobro.

U mnogim kuranskim ajetima Uzvišeni Alah više puta podseća da je Kuran poslan čovečanstvu na arapskom jeziku. Savršenost arapskog teksta kojim je ispisana sveta Knjiga, kao i način na koji izgovaramo njene reči, predstavlja posebnu mudžizu…

Sveta knjiga islamske religije sa prikazom originalno

cena: 10000 dinara