HALEJEVA KOMETA 1-2 Fred Hojl

HALEJEVA KOMETA 1-2 Fred Hojl
1985 prosveta
mek povez
unutrašnji povez i prvi predlist tačkasto flekavi, žute boje
takođe i na ivicama listova zatvorene knjige takođe prisutne flekice
drugih nedostataka nema

cena 1200 dinara