Knjige
Savremeni rat 1-2
 • Autor:
 • Oblast:
  Vojska
  Broj strana:
  Cena: 12000 dinara


  MOZAK VOJSKE - Šapošnjikov
 • Autor:
 • Oblast:
  Vojska
  Broj strana:
  Cena: 800 dinara


  Za slobodno nebo - monografija
 • Autor:
 • Oblast:
  Vojska
  Broj strana:
  Cena: 800 dinara


  VOJNI LEKSIKON
 • Autor:
 • Oblast:
  Vojska
  Broj strana:
  Cena: 1500 dinara


  Oznake vojske Jugoslavije (na srpskom i na engleskom jeziku) Nikola Aćimović
 • Autor:
 • Oblast:
  Vojska
  Broj strana:
  Cena: 1200 dinara


  Karl fon Klauzevic, O RATU
 • Autor:
 • Oblast:
  Vojska
  Broj strana:
  Cena: 1000 dinara


  Vođene rakete, Bill Gunston
 • Autor:
 • Oblast:
  Vojska
  Broj strana:
  Cena: 1800 dinara


  Svi pistolji i revolveri sveta Aleksandar Borisovič Žuk
 • Autor:
 • Oblast:
  Vojska
  Broj strana:
  Cena: 6000 dinara


  Jane`s All The World`s Aircraft 1974-75 TAYLOR
 • Autor:
 • TAYLOR. John WR
  Oblast:
  Vojska
  Broj strana:
  Cena: 1350 dinara


  The story of AIRCRAFT seven decades of powered flight David Charles
 • Autor:
 • David Charles
  Oblast:
  Vojska
  Broj strana:
  Cena: 1600 dinara


  Oznake jugoslovenske vojske u otadžbini Branko M. Jevtić
 • Autor:
 • Branko M. Jevtić
  Oblast:
  Vojska
  Broj strana:
  Cena: 1200 dinara


  BIOGRAFIJE VOJVODA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI BRANKO M. JEVTIĆ
 • Autor:
 • BRANKO M. JEVTIĆ
  Oblast:
  Vojska
  Broj strana:
  Cena: 1500 dinara


  3000 GODINA POMORSKIH RATOVA 7 knjiga iz Sabranih djela Borisa Prikrila,
  Autor: Boris Prikril,
  Oblast:
  Vojska
  Broj strana:
  Cena: 6000 dinara


  VOJNI REČNIK Jovan HadžiDamjanovic
  Autor: Jovan HadžiDamjanovic
  Oblast:
  Vojska
  Broj strana:
  Cena: 650 dinara


  ČITANJE KARATA vojno-izdavački zavod
  Autor:
  Oblast:
  Vojska
  Broj strana:
  Cena: 450 dinara


  RATNE USPOMENE Brusilov
  Autor: Brusilov
  Oblast:
  Vojska
  Broj strana:
  Cena: 1600 dinara


  Vazduhoplovna meteorologija, Jakov Lovrić
  Autor: Jakov Lovrić
  Oblast:
  Vojska
  Broj strana:
  Cena: 1200 dinara


  VOJNIČKA DUŽNOST
  Autor: Konstantin K. Rokosovski
  Oblast:
  Vojska
  Broj strana:
  Cena: 1300 dinara


  VOĐENI PROJEKTILI
  Autor: grupa autora
  Oblast:
  Vojska
  Broj strana:
  Cena: 800 dinara


  O RATU KLAUZEVIC
  Autor: KLAUZEVIC
  Oblast:
  Vojska
  Broj strana:
  Cena: 1500 dinara


  KANA Slifen
  Autor: Slifen
  Oblast:
  Vojska
  Broj strana:
  Cena: 1600 dinara


  VOJNI HELIKOPTERI
  Autor: Predrag Pejčić
  Oblast:
  Vojska
  Broj strana:
  Cena: 800 dinara


  RAT ZVEZDA
  Autor: Predrag Pejčić
  Oblast:
  Vojska
  Broj strana:
  Cena: 800 dinara

  5 najnovijih knjiga u našoj ponudi
  Ivo Andric Sabrana dela 1-17 komplet


  Perl Bak Sabrana dela 1-20 komplet


  Vuk Drašković pet knjiga


  Umetnički život Pavle Vasić 1-4 komplet


  Celokupna dela Viljema Šekspira 1-18  6 knjiga koje preporučujemo:
  F.M. Dostojevski - Komplet

  Arhipelag Gulag

  Hiljadu i jedna noć

  Srpsko slikarstvo XX veka

  Celokupna dela Viljema Šekspira

  CATENA MUNDI