Knjige
CIVILIZACIJA SUTRAŠNJICE - Jean Fourastie
 • Autor:
 • Oblast:
  Sociologija
  Broj strana: 211
  Cena: 300 din


  EVOLUCIJA ČOVEČANSTVA - Teodosijus Dobžanski
 • Autor:
 • Oblast:
  Sociologija
  Broj strana: 418
  Cena: 600 din


  FIGURAE VENERIS U BOJI ljubavni položaji u 100 slika
 • Autor:
 • Istvan Schwenda / Thomas Leuchner
  Oblast:
  Sociologija
  Broj strana: 230
  Cena: 300 din


  MIT O MATRIJARHATU - Autor: Uve Vezel
 • Autor:
 • Oblast:
  Sociologija
  Broj strana:
  Cena: 1000 din.


  Sociologija morala, dr Radomir D. Lukić
 • Autor:
 • Oblast:
  Sociologija
  Broj strana:
  Cena: 600 din


  Teorije o društvu
 • Autor:
 • Oblast:
  Sociologija
  Broj strana:
  Cena: 3500


  Drugi pol 1-2
 • Autor:
 • Simon de Bovoar
  Oblast:
  Sociologija
  Broj strana:
  Cena: 2900


  Strah na zapadu 1-2
 • Autor:
 • Žan Delimo
  Oblast:
  Sociologija
  Broj strana:
  Cena: 1500


  Dijalektički i historijski materijalizam, P. Vranicki
 • Autor:
 • predrag vranicki
  Oblast:
  Sociologija
  Broj strana:
  Cena: 600 dinara


  Transkulturna Evropa
 • Autor:
 • Ana Triandafilidu, Ulrike Hana Majnhof
  Oblast:
  Sociologija
  Broj strana:
  Cena: 1200 dinara


  Sondra Rej , TAJNE USPEŠNOG VOLJENJA
  Autor: Sondra Rej
  Oblast:
  Sociologija
  Broj strana:
  Cena: 450 dinara


  7 NAJVEĆIH GREŠAKA KOJE RODITELJI ČINE
  Autor: John C. Friel i Linda D. Friel
  Oblast:
  Sociologija
  Broj strana:
  Cena: 500 dinara


  KULTURA KAO ISTORIJA Voren Sasman
  Autor: Voren Sasman
  Oblast:
  Sociologija
  Broj strana:
  Cena: 850 dinara


  Ženski eros i civilizacija smrti,Vjeran Katunarić
  Autor: Vjeran Katunarić
  Oblast:
  Sociologija
  Broj strana:
  Cena: 800 dinara


  PORODICA KAO LJUDSKA ZAJEDNICA, Zagorka Golubović
  Autor: Zagorka Golubović
  Oblast:
  Sociologija
  Broj strana:
  Cena: 800 dinara


  OSNOVI NAUKE O DRUŠTVU zbornik radova
  Autor:
  Oblast:
  Sociologija
  Broj strana:
  Cena: 400 dinara


  Karl A.Wittfogel ORIJENTALNA DESPOCIJA
  Autor: Karl A.Wittfogel
  Oblast:
  Sociologija
  Broj strana:
  Cena: 850 dinara


  Privreda i društvo 1-2, Maks Veber
  Autor: Maks Veber
  Oblast:
  Sociologija
  Broj strana:
  Cena: 4500 dinara


  MARKSISTIČKA TEORIJA DRUŠTVA
  Autor: Veljko Cvjetičanin
  Oblast:
  Sociologija
  Broj strana:
  Cena: 600


  Psihodinamika porodičnog života
  Autor: Natan V. Ekermen
  Oblast:
  Sociologija
  Broj strana:
  Cena: 850 dinara

  5 najnovijih knjiga u našoj ponudi
  ŽIL VERN 1-6 komplet


  Biseri srpske knjizevnosti 1-44 komplet


  OLUJA MAČEVA drugi deo KRV I ZLATO


  VAŠAR U TOPOLI


  ISTORIJA EVROPE 1945-1992  6 knjiga koje preporučujemo:
  F.M. Dostojevski - Komplet

  Arhipelag Gulag

  Hiljadu i jedna noć

  Srpsko slikarstvo XX veka

  Celokupna dela Viljema Šekspira

  CATENA MUNDI