Knjige
CIVILIZACIJA SUTRAŠNJICE - Jean Fourastie
  • Autor:
  • Oblast:
    Sociologija
    Broj strana: 211
    Cena: 300 din


    EVOLUCIJA ČOVEČANSTVA - Teodosijus Dobžanski
  • Autor:
  • Oblast:
    Sociologija
    Broj strana: 418
    Cena: 600 din


    FIGURAE VENERIS U BOJI ljubavni položaji u 100 slika
  • Autor:
  • Istvan Schwenda / Thomas Leuchner
    Oblast:
    Sociologija
    Broj strana: 230
    Cena: 300 din


    MIT O MATRIJARHATU - Autor: Uve Vezel
  • Autor:
  • Oblast:
    Sociologija
    Broj strana:
    Cena: 1000 din.


    Sociologija morala, dr Radomir D. Lukić
  • Autor:
  • Oblast:
    Sociologija
    Broj strana:
    Cena: 600 din


    Teorije o društvu
  • Autor:
  • Oblast:
    Sociologija
    Broj strana:
    Cena: 3500


    Drugi pol 1-2
  • Autor:
  • Simon de Bovoar
    Oblast:
    Sociologija
    Broj strana:
    Cena: 2900


    Strah na zapadu 1-2
  • Autor:
  • Žan Delimo
    Oblast:
    Sociologija
    Broj strana:
    Cena: 1500


    Dijalektički i historijski materijalizam, P. Vranicki
  • Autor:
  • predrag vranicki
    Oblast:
    Sociologija
    Broj strana:
    Cena: 600 dinara


    Transkulturna Evropa
  • Autor:
  • Ana Triandafilidu, Ulrike Hana Majnhof
    Oblast:
    Sociologija
    Broj strana:
    Cena: 1200 dinara


    Sondra Rej , TAJNE USPEŠNOG VOLJENJA
    Autor: Sondra Rej
    Oblast:
    Sociologija
    Broj strana:
    Cena: 450 dinara


    7 NAJVEĆIH GREŠAKA KOJE RODITELJI ČINE
    Autor: John C. Friel i Linda D. Friel
    Oblast:
    Sociologija
    Broj strana:
    Cena: 500 dinara


    KULTURA KAO ISTORIJA Voren Sasman
    Autor: Voren Sasman
    Oblast:
    Sociologija
    Broj strana:
    Cena: 850 dinara


    Ženski eros i civilizacija smrti,Vjeran Katunarić
    Autor: Vjeran Katunarić
    Oblast:
    Sociologija
    Broj strana:
    Cena: 800 dinara


    PORODICA KAO LJUDSKA ZAJEDNICA, Zagorka Golubović
    Autor: Zagorka Golubović
    Oblast:
    Sociologija
    Broj strana:
    Cena: 800 dinara


    OSNOVI NAUKE O DRUŠTVU zbornik radova
    Autor:
    Oblast:
    Sociologija
    Broj strana:
    Cena: 400 dinara


    Karl A.Wittfogel ORIJENTALNA DESPOCIJA
    Autor: Karl A.Wittfogel
    Oblast:
    Sociologija
    Broj strana:
    Cena: 850 dinara


    Privreda i društvo 1-2, Maks Veber
    Autor: Maks Veber
    Oblast:
    Sociologija
    Broj strana:
    Cena: 4500 dinara


    MARKSISTIČKA TEORIJA DRUŠTVA
    Autor: Veljko Cvjetičanin
    Oblast:
    Sociologija
    Broj strana:
    Cena: 600


    Psihodinamika porodičnog života
    Autor: Natan V. Ekermen
    Oblast:
    Sociologija
    Broj strana:
    Cena: 850 dinara

    5 najnovijih knjiga u našoj ponudi
    365 priča


    ŽIL VERN 1-6 komplet


    Biseri srpske knjizevnosti 1-44 komplet


    OLUJA MAČEVA drugi deo KRV I ZLATO


    VAŠAR U TOPOLI    6 knjiga koje preporučujemo:
    F.M. Dostojevski - Komplet

    Arhipelag Gulag

    Hiljadu i jedna noć

    Srpsko slikarstvo XX veka

    Celokupna dela Viljema Šekspira

    CATENA MUNDI