Knjige
JEDNA PLANETA JE OPLJAČKANA
 • Autor:
 • HERBERT GRUL
  Oblast:
  Politika
  Broj strana: 455
  Cena: 500 din


  CAR I KRALJ - RADOVAN BLAGOJEVIĆ
 • Autor:
 • RADOVAN BLAGOJEVIĆ
  Oblast:
  Politika
  Broj strana: 280
  Cena: 400 din.


  KOPINIC BEZ ENIGME - Milenko Doder (
 • Autor:
 • Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 500 din


  LIGA NARODA, Njen postanak, uređenje i rad, 1930
 • Autor:
 • Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 1000 din.


  TITO vrhovni komandant - monografija
 • Autor:
 • Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 800 din.


  TITO - 5 MONOGRAFIJA
 • Autor:
 • Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 2500 din


  TITO - DVE ILUSTROVANE BIOGRAFIJE
 • Autor:
 • Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 1600 din.


  TITO, ČOVEK, I DRUG, I VOĐA PESME I PROZNI ODLOMCI O TITU
 • Autor:
 • Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 800 din.


  JOSIP BROZ TITO - MONOGRAFIJA
 • Autor:
 • Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 1200 din


  RAZGOVORI SA SAVREMENICIMA - DRAGOSLAV ADAMOVIĆ
 • Autor:
 • Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 800 din.


  DRUŠTVO I OSAMA , Ralf Voldo Emerson
 • Autor:
 • Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 700 din.


  POLITIČKI PORTRETI - Miloš Crnjanski
 • Autor:
 • Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 900 dinara


  Budućnost demokratije , NORBERTO BOBIO
 • Autor:
 • Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 1000 dinara


  JOSIP BROZ TITO - MONOGRAFIJA
 • Autor:
 • Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 1000 dinara


  TITO-reč i delo , komplet, (monografija,dok.film,6 lp.)
 • Autor:
 • Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 2500 dinara


  ALEXANDR I. SOLZHENITSYN - THE GULAG ARCHIPELAGO
 • Autor:
 • Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 600 dinara


  DIPLOMATIJA, 1 - 2, Henri Kisindžer
 • Autor:
 • Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 2600 dinara


  Druga Evropa- Česlav Miloš
 • Autor:
 • Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 350 dinara


  Dnevničke zabeleške - Aleksandar Ranković
 • Autor:
 • Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 1200 dinara


  TREĆA EVROPA - MIRKO KLARIN
 • Autor:
 • Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 400 dinara


  JOSIP BROZ TITO -ODGOVORI Izabrani intervjui od 1944-1976,priredio Risto Tošović.
 • Autor:
 • Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 500 dinara


  V.I.LENJIN, 3 KNJIGE IZ IZABRANIH DELA
 • Autor:
 • Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 600 dinara


  Goering - Richard Overy
 • Autor:
 • Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 500 dinara


  TITO ČETRDESET GODINA NA ČELU SKJ,1937-1977
 • Autor:
 • Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 800 dinara


  Tito SKJ Samoupravni Socijalizam
 • Autor:
 • Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 800 dinara


  MIROSLAV KRLEŽA-KNJIGE O KRLEŽI,KOMPLET 1-3
 • Autor:
 • Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 1800 dinara


  OPELO ZA DRŽAVNU TAJNU - ZORAN MIJATOVIĆ
 • Autor:
 • Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 600 dinara


  Historija diplomacije 1-3 komplet Potemkin
 • Autor:
 • Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 5500 dinara


  Na prvu loptu,Cvijetin Milivojević
  Autor:
  Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 1000 dinara


  Jovanka Broz Titova suvladarka Aleksandar Matunović
  Autor:
  Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 700 dinara


  TAJNE ALBANSKE MAFIJE Dejan Lučić
  Autor:
  Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 800 dinara


  JEDNA PLANETA JE OPLJAČKANA - HERBERT GRUL
  Autor: HERBERT GRUL
  Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 550 dinara


  Letopis popa Dukljanina Nikola Banašević
  Autor: Nikola Banašević
  Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 1500 dinara


  NI RAT NI PAKT, Milan Stojadinović
  Autor: Milan Stojadinović
  Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 3000 dinara


  RAZGOVOR S POVIJEŠĆU Oriana Fallaci
  Autor: Oriana Fallaci
  Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 800 dinara


  BERMANOV DOSIJE Aleksander Bajt
  Autor: Aleksander Bajt
  Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 3000 dinara


  POKRŠTAVANJE PETOKRAKE Nenad Stefanović
  Autor: Nenad Stefanović
  Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 800 dinara


  Ubij bližnjeg svog 1-2, Marko Lopušina Narodna knjiga, 199
  Autor: Marko Lopušina
  Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 1000 dinara


  Predrag Matvejević-Otvorena pisma Moralne vježbe
  Autor: Predrag Matvejević
  Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 500 dinara


  ANATOMIJA MORALA JEDNOG STALJINISTE J.Brković
  Autor: J.Brković
  Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 900 dinara


  Mala biblioteka politike 1-5
  Autor: grupa autora
  Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 1000 dinara


  TAJNE ALBANSKE MAFIJE , Dejan Lučić
  Autor: Dejan Lučić
  Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 650 dinara


  Politička štampa u Srbiji 1834-1872 Dr.M.Bjelica
  Autor: Dr.M.Bjelica
  Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 1000 dinara


  CRTICE IZ TAJNE SLUŽBE R.Rovan
  Autor: R.Rovan
  Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 800 dinara


  GRAĐANSKI RAT U FRANCUSKOJ K.Marks
  Autor: K.Marks
  Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 650 dinara


  BELA KNJIGA O AGRESIVNIM POSTUPCIMA VLADA SSSR, POLJSKE, ČEHOSLOVAČKE, MAĐARSKE, RUMUNIJE, BUGARSKE, I ALBANIJE PREMA JUGOSLAVIJI
  Autor:
  Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 1300 dinara


  TERORISTIČKE I ŠPIJUNSKE AKCIJE PROTIV FNR JUGOSLAVIJE
  Autor:
  Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 1000 dinara


  TAJNA DRUŠTVA U SRBIJI, Marko Lopušina
  Autor: Marko Lopušina
  Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 1300 dinara


  GUBITAK KONTROLE ? Suverenitet u doba globalizacije
  Autor: SASKIA SASEN
  Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 1600 dinara


  OKOVI MRŽNJE Milan Mišo Šobić
  Autor: Milan Mišo Šobić
  Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 850 dinara


  JNA I RASPAD SFR JUGOSLAVIJE Dragan Vukšić
  Autor: Dragan Vukšić
  Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 1300 dinara


  Radnička klasa, sindikat i samoupravljanje dušan petrović šane
  Autor: dušan petrović šane
  Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 400 dinara


  Mala politička enciklopedija
  Autor: grupa autora
  Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 1200 dinara


  Pavelićev testament
  Autor: Dejan Lučić
  Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 900 dinara


  POLITIČKI PORTRETI
  Autor: Miloš Crnjanski
  Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 700 dinara


  Džihad Miroljub Jevtić
  Autor: Miroljub Jevtić
  Oblast:
  Politika
  Broj strana:
  Cena: 800 dinara

  5 najnovijih knjiga u našoj ponudi
  365 priča


  ŽIL VERN 1-6 komplet


  Biseri srpske knjizevnosti 1-44 komplet


  OLUJA MAČEVA drugi deo KRV I ZLATO


  VAŠAR U TOPOLI  6 knjiga koje preporučujemo:
  F.M. Dostojevski - Komplet

  Arhipelag Gulag

  Hiljadu i jedna noć

  Srpsko slikarstvo XX veka

  Celokupna dela Viljema Šekspira

  CATENA MUNDI