Knjige
DRAMATURGIJA SCENSKOG PROSTORA DR MILENKO MISAILOVIĆ
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 1400 din.


  DZUBOKS INTERVJUI
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 400 din.


  Povijest glazbe u četiri knjige
 • Autor:
 • Josip Andreis
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 14000 dinara


  kratak pregled razvoja muzičke kulture I deo
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 500


  MOZART`S 1791 LAST YEAR,THAMES AND HUDSON
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 900 din.


  MUZIČKA UMETNOST ENCIKLOPEDIJSKI LEKSIKON MOZAIK ZNANJA
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 800 din.


  MUZIČKA UMJETNOST,ŠKOLSKA KNJIGA ZAGREB,1965
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 400 din.


  MUZIČKI STVARAOCI U SRBIJI - Vlastimir Perišić
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 1000 din.


  MUZIKA XX VEKA OČERKA - ŽITOMIRSKIJ / NA RUSKOM
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 800 din.


  PARADOKS O REDITELJU -Boro Drašković
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 400 din.


  SRPSKO POZORIŠTE, ILUSTROVANA ISTORIJA DRAMSKOG TEATRA PETAR VOLK
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana: 851
  Cena: 4500 din


  TEORIJA DRAME ( XVIII i XIX vek ) - V. Stamenković
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 1300 din


  RAVNODUSAN PREMA PLAČU - BORA ĐORĐEVIĆ
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 400 din.


  POZORIŠTE ESENCIJE I DRUGI ESEJI - Jan Kot
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana: 209
  Cena: 500 din


  ŽABE - ARISTOFAN
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana: 290
  Cena: PRODATO


  O POZORIŠTU, Vsevolod Emiljevič Mejerholjd
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 700 din.


  IZ POZORIŠTA PREDRATNE SRBIJE - Milan Grol
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana: 315
  Cena: 500 din


  OSLOBOĐENI PROMETEJ , P.B.ŠELI,
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 500 din


  EURIPID - DRAME 1-3, KOMPLET
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 3000 din


  MUZIČKI INSTRUMENTI - Dejan Despić
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 1600 dinara


  JOHANN SEBASTIAN BACH , ERNEST ZAVARSKY, OPUS BRATISLAVA
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana: 464 + ILUSTRACIJE
  Cena: 2500 din


  Teorija filma Dušan Stojanović
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 3500


  Historija jazza - Barry Ulanov
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 3500 dinara


  Josip Slavenski i njegovo doba,
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 1200 dinara


  JOSIP ŠTOLCER SLAVENSKI,1-2 Eva Sedak
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 1300 dinara


  Hrvatska umjetnička glazba - Dr. Božidar Širola
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 900 dinara


  UMETNOST FILMA - Ernest Lindgren
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 800 dinara


  Verdi- Franz Werfel
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 800 dinara


  Prvo Beogradsko Pevacko Drustvo
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 600 dinara


  Musica nova Herzfeld, Friedrich
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana: 466
  Cena: 900 dinara


  Čajkovski, patetična simfonija, Klaus Man
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 800 dinara


  Freudenreich A.: Gluma
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 1800


  Muzicki leksikon Kasper Heveler
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 2000


  SUŠTINA I POVEST - Dr Milan Damnjanović
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 1200


  Johann Sebastian Bach,Biography
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 1600 dinara


  Peer Gynt - Henrik Ibsen
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 1200 dinara


  Komedije TERENCIJE
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 1500 dinara


  Velika knjiga o fotografiji - TIME-LIFE
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 3500


  LEKSIKON FILMSKIH I TELEVIZIJSKIH POJMOVA 1-2
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 8000


  TEORIJA DRAME renesansa i klasicizam - J. Hristić
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 1300 dinara


  SRPSKOHRVATSKI POZORIŠNI JEZIK,BRANIVOJ ĐORĐEVIĆ KNJIŽEVNE I DIJALEKTSKE OSOBINE
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 1000 dinara


  Elementi srpskohrvatske DIKCIJE - Branivoj Đorđević
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 800 dinara


  SUŠTINA I POVEST - Dr Milan Damnjanović
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 800 dinara


  Horizonti zvuka - Borislav Hložan (Jovan Jovičić)
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 800 dinara


  Teatro Alla Scala,Macbeth di Giuseppe verdi Stagione 1997/98 Milano, Italy
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 1200 dinara


  KATALOG FOTOTEKE SANU 1841 - 1947 Autor: GORDANA ŽUJOVIĆ, GORDANA RADOJČIĆ-KOSTIĆ
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 700 dinara


  ATELJE 212 Teatron 33/4/5,Časopis za pozorišnu istoriju i teatrologiju
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 300 dinara


  Pregled nauke o harmoniji, za srednje muzičke škole Milutin Radenković,
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 500 dinara


  KONTRAPUNKT MOG ŽIVOTA Vladimir Marković
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 700 dinara


  POSLE FAJRONTA - knjiga o Paji - Aleksandar Đuričić
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 500 dinara


  Izuzetnost i sapostojanje
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 800 dinara


  Joseph Haydn-11 sonata, izbor i redakcija Milanka Mišević
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 800 dinara


  Ikona Madona sopstvenim rečima - Alexandar Lambros
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 800 dinara


  IMPERATOR , VLADA BUNJAC
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 400 dinara


  U SENCI SLAVNIH - M.M.TIVI
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 800 dinara


  TRUBAČKA BUDILICA od Guče do večnosti - Grupa autora
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 1000 dinara


  MUZIKA KROZ VEKOVE - L. Alberti
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 2000 dinara


  MOJ ZIVOT UZ PRATNJU KLAVIRA, Žika Jovanović
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 450 dinara


  Klasični stil - Hajdn, Mocart, Betoven - Čarls Rozen
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 2000 dinara


  Muzički pasteli - Gordana Krajačić
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 1500 dinara


  Stevan St.Mokranjac - Petar Konjović
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 600 dinara


  Polifona kompozicija - Franjo Lučić
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 1500 dinara


  Raspjevane violine - Rudolf Thiel
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 800 dinara


  Nekadašnji muzičari - Romain Rolland
 • Autor:
 • Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 800 dinara


  Kornelije Stanković i njegovo doba
  Autor:
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 600 dinara


  JEDAN VEK NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU ,1868-1968
  Autor:
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 1000 dinara


  OGLEDI O MUZICI - Petar Konjović
  Autor:
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 600 dinara


  MALA HISTORIJA MUZIKE - NENAD TURKALJ
  Autor:
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 500 dinara


  Teorija filma , Dušan Stojanović
  Autor:
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 3000 dinara


  BUKA - ogled o ekonomiji muzike, Žak Atali
  Autor:
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 850 dinara


  UM ZA TONOM - PAVLE STEFANOVIĆ
  Autor:
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 1000 dinara


  O MUZICI, BERNARD ŠO
  Autor:
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 1300 dinara


  100 opera
  Autor: NENAD TURKALJ
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana: 388 strana
  Cena: 400 din.


  The Complete Animation Course
  Autor:
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 2500


  MEDEJA, HIPOLIT, IFIGENIJA - EURIPID
  Autor:
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 900 dinara


  Pojam muzikalnosti, Džon Bleking
  Autor:
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 600 dinara


  JEZIK MODERNE MUZIKE - Donald Mičel
  Autor:
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 900 dinara


  MOCART, ličnost i delo - Alfred Ajnštajn
  Autor:
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 1000 dinara


  Mocartov efekat, Don Kembel
  Autor:
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 700 dinara


  SNIMANJE KAMEROM David Cheshire
  Autor:
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 3000 dinara


  UZANI FILM - Vladeta Lukić
  Autor:
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 700 dinara


  Filmovani romani 5 knjiga
  Autor:
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 1500 dinara


  Biografija Franca Lista - Mađarska rapsodija
  Autor:
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 800 dinara


  Elementi srpskohrvatske dikcije - Branivoj Đorđević
  Autor:
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 800 dinara


  DIKCIJSKE TEME grupa autora
  Autor:
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 1000 dinara


  HRONIKE MOGA ŽIVOTA Igor Stravinski
  Autor:
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 700 dinara


  STO NEZABORAVNIH MELODIJA ALBUM 1 - Aco Dogandžić,
  Autor:
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 1000 dinara


  Vuk, televizija, fotografija Kožul
  Autor:
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 3500 dinara


  Pozorište i društvo Gojko Miletić
  Autor:
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 650 dinara


  Muzicki stvaraoci u Srbiji
  Autor: Vlastimir Pericic
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 1500


  Istorija filmske umetnosti 1-3
  Autor:
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 2400


  Veliki pijanisti
  Autor: Harold Šonberg
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 800


  MUZIČKA ENCIKLOPEDIJA 1-2
  Autor: JUGOSLOVENSKOG LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 4500 dinara


  Musica nova Herzfeld, Friedrich
  Autor: Herzfeld, Friedrich
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 650 dinara


  Vodič kroz istoriju muzike Olivera Djurić
  Autor: Olivera Djurić
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 600 dinara


  ABC fotografije i filma D.B. Petković
  Autor: D.B. Petković
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 650 dinara


  ISTORIJA RUSKE MUZIKE 1-2 JU.KELDIŠ
  Autor: JU.KELDIŠ
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 1000 dinara


  DUŠAN TRNINIĆ Jelena Šantić
  Autor: Jelena Šantić
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 1500 dinara


  muzički leksikon kasper heveler
  Autor: kasper heveler
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 1000 din


  ANEGDOTE OKO FILMA Dragoljub Ivkov
  Autor: Dragoljub Ivkov
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 1200 dinara


  INTONACIJA M.Vasiljević I deo
  Autor: M.Vasiljević
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 1800 dinara


  FOTOISTORIKA RAVANGRADA Aleksandar Tasić
  Autor: Aleksandar Tasić
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 850 dinara


  MUZIKA JEDNOG ŽIVOTA Andrej Makin
  Autor: Andrej Makin
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 400 dinara


  KOMIČNO U FILMU Dr Mihailo Vidaković
  Autor: Dr Mihailo Vidaković
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 800 dinara


  DŽIM MORISON AMERIČKA MOLITVA
  Autor: DŽIM MORISON
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 1000 dinara


  ESEJI O FOTOGRAFIJI Susan Sontag
  Autor: Susan Sontag
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 1800 dinara


  PETAR LJUBOJEV FILMSKA ČITANKA
  Autor: PETAR LJUBOJEV
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 450 dinara


  Čarobni zvuci, Dragan Ivanović
  Autor: Dragan Ivanović
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 600 dinara


  TVOJ PRIJATELJ MUZIKA Galjina Ljevašova
  Autor: Galjina Ljevašova
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 600 dinara


  Stvaranje prve nacionalne opere,
  Autor: Dionizije de Sarno San Đorđo
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 1300 dinara


  TRAKTAT O LUTKARSKOJ REŽIJI Radoslav Lazić
  Autor: Radoslav Lazić
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 600 dinara


  Klasični stil Hajdn, Mocart, Betoven - Čarls Rozen
  Autor: Čarls Rozen
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 2000 dinara


  Škola za gitaru I deo, dr Jovan Jovičić
  Autor: dr Jovan Jovičić
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 850 dinara


  Žarko Vukosavljević - Akordi i hvatovi na gitari
  Autor: Žarko Vukosavljević
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 500 dinara


  OGLEDI O MUZICI Petar Konjović
  Autor: Petar Konjović
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 650 dinara


  DIJALEKTIKA U TEATRU Bertolt Brecht
  Autor: Bertolt Brecht
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 1000 dinara


  FILMSKA KULTURA LOT 6 ČASOPISA
  Autor: grupa autora
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 1200 dinara


  AKORDI I HVATOVI NA GITARI
  Autor: Žarko Vukosavljević
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 500 dinara


  Škola za gitaru
  Autor: Žarko Vukosavljević
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 650 dinara


  AKORDI I HVATOVI NA GITARI
  Autor: Ž.Vukosavljević
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 700 dinara


  SUVREMENA ŠKOLA ZA GITARU
  Autor: Jelčić
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 750 dinara


  ABC KOLOR FOTOGRFIJE
  Autor: Vid. Mojsilović
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 800 dinara


  FOTOGRAFIJA OD IDEJE DO REALIZACIJE
  Autor: V.Mojsilović
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 800 dinara


  ESTETIKA FILMA
  Autor: Anri Ažel
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 650 dinara


  HRVATSKA DRAMA OD DEMETRA DO ŠENOE
  Autor: N.Batušić
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 1300 dinara


  DRAMATURŠKI ESEJI
  Autor: MARIJAN MATKOVIĆ
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 700 dinara


  UMETNOST FILMA
  Autor: Ernest Lindgren
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 850 dinara


  MONTAŽNI PROSTOR U FILMU
  Autor: Dr Dušan Stojanović
  Oblast:
  Muzika, film, pozorište i fotografija
  Broj strana:
  Cena: 1000 dinara

  5 najnovijih knjiga u našoj ponudi
  365 priča


  ŽIL VERN 1-6 komplet


  Biseri srpske knjizevnosti 1-44 komplet


  OLUJA MAČEVA drugi deo KRV I ZLATO


  VAŠAR U TOPOLI  6 knjiga koje preporučujemo:
  F.M. Dostojevski - Komplet

  Arhipelag Gulag

  Hiljadu i jedna noć

  Srpsko slikarstvo XX veka

  Celokupna dela Viljema Šekspira

  CATENA MUNDI