Knjige
SUSRETI, JELA SPIRIDONOVIĆ-SAVIĆ
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 400 din.


  UJEDINJENJE NEMAČKE, DR DRAGOLJUB M.PAVLOVIĆ
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 500 din


  Uskok / Simo Matavulj
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 500 din


  Odabrane komedije-Tita Makcija Plauta
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 600 din


  MRTVI KAPITALI-PRIPOVIJEST, JOSIP KOZARAC
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 600 din


  IZ NAŠE ISTORIJE I KNJIŽEVNOSTI - SLOBODAN JOVANOVIĆ
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 800 din.


  NOVAC U POLITICI - LEVINZON-MORUS
 • Autor:
 • Rihard Levinzon-Morus
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana: 385
  Cena: 1000 din


  DON FRANCISCO de GOYA - MANFRED SCHNEIDER
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 800 din.


  ČEHOSLOVAČKA - Dr Eduard Beneš
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 500 din


  HADŽI - DIŠA, ROMAN IZ ŽIVOTA STAROG BEOGRADA
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 600 din


  Istorija Karla XII
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena:


  STVARANJE ZAJEDNIČKE DRŽAVE SHS
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1600 din.


  Priručnik za sokolske prednjake i prednjačke ispite i tečajeve
 • Autor:
 • Obradio Vojislav Bogićević.
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana: 480
  Cena: 1300 dinara


  Pesma o kralju Nalu - ulomak iz staroindiskoga `Mahabharata`
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 500 din


  Spomenica muske gimnazije u Kragujevcu 1833-1933
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 8500 dinara


  PRAGMATIZAM William James
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 2500


  IVAN GROZNI,1-2 (1939.), Tolstoj, Plava ptica
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 800 dinara


  EŽEN RUGON - Emil Zola
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 500


  SENTIMENTALNO PUTOVANJE KROZ FRANCUSKU I ITALIJU
 • Autor:
 • Lorens Stern
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 400 dinara


  ESHIL I SOFOKLE - ODABRANE TRAGEDIJE
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1500 dinara


  Lajoš Zilahi – ZAROBLJENICI,1-2,
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 500 dinara


  ŽERMINAL - Emil Zola, 1-2,
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 500 dinara


  ZVEZDE I NJIHOVA KRUŽENJA napisao DŽEMS ĐINS
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1000 din.


  Priče iz klasične starine - Gustav Švab,
 • Autor:
 • Gustav Švab,
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana: 279
  Cena: 700 din.


  POVIJEST RUSIJE - M.N. Pokrovski
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana: 559
  Cena: 1800 dinara


  STVARALAČKA EVOLUCIJA, Anri Bergson,
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 2500 din


  ESTETIKA, BENEDETO KROČE
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 2500 din


  ETIKA, GEOMETRIJSKIM REDOM IZLOŽENA I U PET DELOVA PODELJENA BARUH D ESPINOZA,
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana: 450
  Cena: 3500 din.


  IMANUEL KANT - KRITIKA ČISTOGA UMA,
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana: 480
  Cena: 3500 din.


  USPOMENE Iz detinjstva i mladosti
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 800


  Preobražaji životinjskog sveta
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1500


  STADA I PASTIRI , RENE FILEP MILER
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 4000 dinara


  ISTORIJA SVETA - H. DŽ. VELS,1931
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 8000 dinara


  KLEOPATRA - Valter Gerlic
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 2000 dinara


  ETIKA I POLITIKA U ESHILOVOJ TRAGEDIJI-M.ĐURIĆ
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 700 dinara


  SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO
 • Autor:
 • DR JOVAN DANIĆ
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana: 1906
  Cena: 2500 dinara


  Princip kauzaliteta i moderna fizika - Sima Marković
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana: 204
  Cena: 1000 dinara


  Mikelandjelo - Vinko Vitezica
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 500 dinara


  PROPAST ZAPADA I-II - OSVALD ŠPENGLER
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 6000


  Istorija ekonomskih doktrina od fiziokrata do nasih dana,ŠARL ŽID, ŠARL RIST
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1000 dinara


  STUDIJE - Kosta Strajnić,
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1800 dinara


  Šta je umjetnost - L.N. Tolstoj
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1000 dinara


  Braća književnici - G.S. Petrov
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1200 dinara


  Demostenove besede
 • Autor:
 • Demosten preveo Dr.Jovan Turoman
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1000


  Život i priključenija Dimitrija Obradoviča
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1600


  Izgnanici
 • Autor:
 • Napisao Vladimir Stanimirovic
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 400


  Pripovetke iz Indije
 • Autor:
 • Rudjard Kipling
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 700


  Odabrane komedije-Tita Makcija Plauta
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 600


  Knjiga o džungli , 1-2,
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 900


  Jalovo lišće
 • Autor:
 • A.Haksli
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 600


  PETAR VELIKI I NJIEGOVO DOBA - Kurt Kersten
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1000 dinara


  Književne i životne uspomene - I.S.Turgenjev
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 400 dinara


  Šta priča planina - E. Rekli
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1000 dinara


  Drina: geografsko-turistička monografija
 • Autor:
 • Deroko, D. J.
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 3000 dinara


  SRPSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, knjiga 14,jan.-apr. 1925.
 • Autor:
 • SVETISLAV PETROVIĆ
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1200 dnara


  DVX - MARGHERITA G.SARFATTI, KNJIGA O MUSOLINIJU NA ITALIJANSKOM
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1500 dinara


  ISTORIJA SVETA - H. DŽ. VELS, NARODNO DELO,1929
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 2900


  Izložba italijanskog portreta kroz vekove Beograd 1938.
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1800 dinara


  SPOMENICA SEDAMDESETPETOGODIŠNJICE VOJHNE AKADEMIJE 1850-1925.
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 2500 dinara


  Bomarše - Bogdan Popović,SKZ,1925
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 400 dinara


  GORSKI CAR-SVETOLIK P.RANKOVIĆ ,SKZ,1897
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 600 dinara


  Svetolik P.Ranković -Seoska Učiteljica, roman,SKZ,1934.
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 500 dinara


  PESMA O KRALJU NALU SKZ, broj 181, 1924 godina
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 400 dinara


  Napoleon - život i delo,D. S. Mereškovski
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1500 dinara


  DELA DOSITEJA OBRADOVIĆA ,1911
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1800 dinara


  SUVOROV 1729-1800 - Nikola J. Aranđelović ,1934
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1500 dinara


  NOVI SVET Lik stvari koje dolaze - Istorija budućnosti - Herbert Džordž Vels
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 4500 dinara


  TORQUEMADA INKVIZICIJA U ŠPANIJI - Emil Lucka
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 800 dinara


  TOMAS HARDI - TESA OD D`URBERVILA
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 700 dinara


  Mirabo, njegov burni život, Anri de Žuvenel
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 800 dinara


  ZARATUSTRIN RAT I LEGENDA O ZARATUSTRI,1921/1923
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 500 dinara


  SENTIMENTALNO PUTOVANJE KROZ FRANCUSKU I ITALIJU , Lorens Stern
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 400 dinara


  Palanka u planini - Anđelija L. Lazarević
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 400 dinara


  NAŠ NARODNI ŽIVOT - Dr Tih.R.Djordjevic,SKZ,1923
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 400 dinara


  USPOMENE IZ MLADOSTI U HRVATSKOJ II ,SKZ,1926,
 • Autor:
 • Imbro Ignjatijevic - Tkalac
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 500 dinara


  GRADOVI I HIMERE,Jovan Dučić,SKZ,1940.
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 500 dinara


  O cincarima: prilozi pitanju postanka naše čaršije,1940
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1500 dinara


  ISTORIJA CARA STEVANA DUŠANA - V. NIKOLIĆ ZEMUNSKI,1926
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 2000 dinara


  PATNICA, Jakov Ignjatović ,1936
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 500 dinara


  CRVENE MAGLE - Dragiša Vasić ,1922
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 500 dinara


  Po zabačenim ostrvima - Mihailo Petrović,1936
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 500 dinara


  STENDAL PARMSKI KARTUZIJANSKI MANASTIR,1934
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 500 dinara


  Zorica , dečji list sa slikama,god 1936/37 (XV)
 • Autor:
 • VALENTINA POPOV
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1200 dinara


  SRPSKE NARODNE PJESME II (1913) - Vuk Karadžić
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1200 dinara


  SELJANKA /HAJDUK STANKO,J.Veselinović Narodno delo,1933
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 500 dinara


  OPŠTA ISTORIJA SREDNJEGA VEKA-D.Vulović i M.Đerić,1927
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 700 dinara


  PSIHOLOŠKI ZAKONI RAZVIĆA NARODA Gustav le Bon,
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1500 dinara


  IZVORI ZA POVIJEST - STJEPAN SRKULJ,1910
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 700 dinara


  IZVORI ZA POVIJEST III- STJEPAN SRKULJ,1913
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 800 dinara


  UVOD U SVETSKU ISTORIJU -P. Bicilli, 1923. godina
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 400 dinara


  ISTORIJA NOVOGA VEKA, L.ZRNIĆ,1924
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 500 dinara


  Čika Jova srpskoj omladini, 1901.
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1200 dinara


  Srce, sa 38 slika , Edmondo de Amicis, 1910
 • Autor:
 • 2000 dinara
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 2000 dinara


  BRATSTVO, DRUŠTVO SV.SAVE, - 7 BROJEVA, 1925-1932
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1800 dinara


  Karte der Donau von Ulm bis zur Mündung
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1500 dinara


  HAJDUCI I USKOCI U NARODNIM PESMAMA I PRIČAMA , 1932
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 400 dinara


  Zorica , dečji list sa slikama ,osnovao Mihajlo Jović,1897.
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1200 dinara


  Dvije sestre ,Paul Bourget,Zabavna biblioteka 57 -1916
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 300 dinara


  USPOMENE IZ MLADOSTI U HRVATSKOJ I , Imbro Ignjatijevic - Tkalac
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 500 dinara


  LUČA MIKROKOZMA-P.P.NJEGOŠ,SKZ,1923
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 500 dinara


  A.P.ČEHOV, PRIPOVETKE,SKZ,1923
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 500 dinara


  Odjeci rata, pesme , Vladimir Rabe, 1934
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 600 dinara


  Zeleni vitez, Desanka Maksimović,Beograd, 1930
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 600 dinara


  ČELINI - Svetislav Predić, Jugo-Istok, Beograd
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 400 dinara


  Kroz knjige i književnost. , Branimir Ćosić,1937
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 500 dinara


  ČOVEČANSTVO , II, H.Dž.Vels,Narodno delo
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1800 dinara


  Revolucija Francuska 1 - Tomas Karlajl
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1800 dinara


  Kolumbo-V.B.Ibanjes
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1800 dinara


  Zavera protiv spasioca krune - Alfred De Vinji
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1600 dinara


  Demostenove besede preveo Dr.Jovan Turoman
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 800 dinara


  Izgnanici , Albanska odiseja u tri cina , u stihu , sa prologom
 • Autor:
 • Vladimir Stanimirovic
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 400 dinara


  Vergilije i njegovi savremenici
 • Autor:
 • Veselin Čajkanović
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena:


  Pripovetke iz Indije - Rudjard Kipling
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 600 dinara


  Odabrane komedije-Tita Makcija Plauta
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 600 dinara


  Knjiga o džungli , 1-2, Plava ptica, Kipling
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 800 dinara


  Jalovo lišće - A.Haksli
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 500 dinara


  Braća - K.Fedjin
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 500 dinara


  Lofotski ribari - J.Bojer
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 500 dinara


  Siva sveska - R.M.Di Gar
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 500 dinara


  Veština biti čovek (knjiga mudrosti), Ž. Pajo
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 600 dinara


  DVX - MARGHERITA G.SARFATTI,
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1200 dinara


  ISTORIJA SVETA - H. DŽ. VELS
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 3500


  CVIJIĆEVA KNJIGA , skz,1927
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 500 dinara


  Nova Italija - istorija poslednjih 150 godina do dolaska na presto Vitorija Emanuela III
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1200 dinara


  RAZMATRANJA ZA SVAKI DAN CRKVENE GODINE O SV.EVANĐELJU ISUSA KRISTA-1895-O.ANTUN BOISSIEU D.J.
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 2500 dinara


  UTISCI S PUTA ITALIJOM Paul Bourget,1923.
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1300 dinara


  Šala o zbilji,Skupljeni listići, Fezet, 1921,
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1000 dinara


  DOMAĆA PISMA DOSITEJA OBRADOVIĆA, 1899
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 500 dinara


  IZ NAUKE O SVETLOSTI - Đ.M. Stanojević , 1895
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 800 dinara


  FRIDRIH FON KOHENHAUZEN - VELIKI VOJSKOVODJI,1937
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1300 dinara


  Poltava od Alexandra Puškina,1860
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1800 dinara


  OPŠTA PALEONTOLOGIJA, Othenio Abel
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 600 dinara


  Spomenica beogradske trgovacke omladine 1880-1930
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 8000


  Put u život Lav N. Tolstoj
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 2800


  BENEDETO KROČE - ESTETIKA 1934
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 2500 dinara


  Srpska trilogija,najobimnije izdanje,1-3, Stevan J. Jakovljevic
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 2500 dinara


  Almanah Jadranska straža za 1927.godinu
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 4000 dinara


  SVEZNANJE Opšti enciklopedijski leksikon u jednoj knjizi NARODNO DELO 1937
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 8000 dinara


  Istorija moga života - Marija, kraljica Rumunije 1936
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 2500 dinara


  OD ŽIVOTA DO CIVILIZACIJE Ivan Đaja Geca Kon 1933
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 500 dinara


  STARA AUSTRIA sa 8 slika - Italo Zingarelli
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1200 dinara


  Leksikon Minerva ,1936
 • Autor:
 • Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1200 dinara


  VOLJA ZA MOĆ -FRIDRIH NIČE , Karijatide 1937
  Autor:
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 2000 dinara


  QVO VADIS? SJENKJEVIČ
  Autor:
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1500


  SRPSKE NARODNE PESME-NEMANJIĆI I MRNJAVČEVIĆI 1930
  Autor:
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 600 dinara


  Naselja i poreklo stanovništva knjiga 20 -uredio Jovan Cvijić
  Autor:
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 5000 dinara


  ENEJIDA, 1-2, Publija Vergilija Marona
  Autor:
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1800 dinara


  IMANUEL KANT - KRITIKA ČISTOGA UMA, GECA KON, 1932
  Autor:
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 3500 dinara


  Individualna psihologija - praksa i teorija - A. Adler
  Autor:
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1500 dinara


  Stvaralačka evolucija - Anri Bergson, 1932
  Autor:
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 2500 dinara


  AUTOBIOGRAFIJA
  Autor: B. Nušić
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1800 din.


  Beograd 1940.
  Autor: B.N. Gavrilović, S.Pandurović, R. Parežanin
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana: 305
  Cena: 2400 din


  BEOGRAD PRE 200 GODINA
  Autor: DR DUŠAN J. POPOVIĆ
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana: 220
  Cena: 1400 din.


  DVA CARSTVA - Branimir Cosic
  Autor:
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 800


  Vukova knjiga 1-2
  Autor:
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 990


  vaskrsli bogovi mereškovski 1-2
  Autor:
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1500


  Nikola Pašić i ujedinjenje Jugoslovena
  Autor:
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1500


  Joakim Vujić - Putešestvije po Sеrbiji
  Autor:
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 2500


  Istorija Srpskoga naroda skz 1-2
  Autor:
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 3500


  SRPSKO-TURSKI RAT 1912.godine 1-2 Milutin D.Lazarević
  Autor:
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1800 dinara


  BOŽANSTVENA KOMEDIJA Dante, Pakao-Čistilište-Raj, 1928
  Autor:
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 4000 dinara


  Mit o sunčevoj sestri, Miloš Đurić, 1925
  Autor:
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1500 dinara


  Kralj Petar od rođenja do smrti - Milenko M. Vukićević,1922
  Autor:
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 3000 dinara


  Srpska trilogija najobimnije izdanje 1-3 S.Jakovljević
  Autor:
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 2500 dinara


  Uzroci našeg poraza Alfred Kraus 1938
  Autor:
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 3500 dinara


  ISTORIJA STAROGA VEKA, L.ZRNIĆ,1925
  Autor:
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 800 dinara


  Knjiga o džungli 1-2 Plava ptica Kipling
  Autor:
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 800 dinara


  RAT SVETOVA - Herbert Džordž Vels,Geca Kon 1938
  Autor:
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 600 dinara


  SVEZNANJE Opsti enciklopedijski leksikon u jednoj knjizi P. M. PETROVIC
  Autor:
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 9000 dinara


  Srpski rječnik istumačen njemačkijem i latinskijem riječima Vuk Stefanović Karadžić
  Autor:
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 3000 dinara


  Ca Rezzonico Giulio Lorenzetti ,1938
  Autor:
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 3500 dinara


  ILUSTROVANI LEKSIKON 1933 Izdanje Ilustrovanog lista Nedelje, Beograd, 1933,
  Autor:
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 2500 dinara


  Jugoslovenska književnost Srba, Hrvata i Slovenaca,1931 Pavle Popović
  Autor:
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1200 dinara


  Madona spavaćih vagona, kozmopolitski roman, Maurice Dekobra , 1928
  Autor:
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1200 dinara


  Ford - Kralj automobila Upton Sinclair
  Autor:
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 800 dinara


  Klasici Jugoslovenski, Dela 3 knjige
  Autor:
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 2500 dinara


  Vaše srce, Dragutin Gregorić
  Autor: 2000 dinara
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 2000 dinara


  KRSTAŠI 1-2
  Autor: Henrik Sjenkjević
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1300


  Put u život
  Autor: Lav N. Tolstoj
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 2500


  MADRANINE PUSTOLOVINE - Julije Zajer
  Autor:
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 450 dinara


  Bozanstvena komedija - Pakao
  Autor: Dante Alighieri
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 4990


  Jesenja pregaranja, Jovan Radulović, 1928
  Autor: Jovan Radulović
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 2800 dinara


  karađorđe život i delo 1923. narodno delo
  Autor:
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 2800 dinara


  Hilandar u doba Nemanjića, Tomo Burković
  Autor: Tomo Burković
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 800 dinara


  IZVORI ZA POVIJEST - STJEPAN SRKULJ,
  Autor: STJEPAN SRKULJ
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 750 dinara


  Lecenje bolesti lekovitim biljem - dr R.Gostuski
  Autor: dr R.Gostuski
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 3000 dinara


  Maksim Gorki Pripovetke, Narodno delo
  Autor: Maksim Gorki
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 550 dinara


  Antologija jugoslovenske misli i narodnog jedinstva Viktor NOVAK
  Autor: Viktor NOVAK
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 2000 dinara


  PRIPOVETKE knjiga četvrta Stevan Sremac
  Autor: Stevan Sremac
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1000 dinara


  SAVREMENE DEMOKRATIJE 1 - 3 , Džems Brajs
  Autor: Džems Brajs
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 2900 dinara


  Vladimir Nazor Medvjed Brundo
  Autor: Vladimir Nazor
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1200 dinara


  Ford - Kralj automobila Upton Sinclair
  Autor: Upton Sinclair
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1500 dinara


  15 knjiga iz Sabranih dela Zmaja Jovana Jovanovića
  Autor: Jovan Jovanović Zmaj
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 8500 dinara


  Srpsko - turski rat 1912 godine, knjiga treca
  Autor: Milutin D. Lazarević
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 700 dinara


  GOLGOTA, SILAZAK SA PRESTOLA Dr Vladan Đorđević
  Autor: Vladan Đorđević
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 2500 dinara


  zapisi starog beograđanina
  Autor: kosta n.hristić
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1500 din


  ben akiba iii
  Autor: branislav nušić
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1200 din


  LETOPIS MATICE SRPSKE, 1928 mart 1928
  Autor:
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1300 dinara


  Snimanje pomoću infracrvenih zrakova Sibin V.Todorović Aleksandar Šafranski
  Autor: Sibin V.Todorović Aleksandar Šafranski
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 3000 dinara


  SRPSKO RODOLJUBLJE I OTAČASTVOLJUBLJE Vojislav Bakić
  Autor: Vojislav Bakić
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1500 dinara


  ENGLESKA OSVAJA INDIJU Karl Bartz
  Autor: Karl Bartz
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1200 dinara


  1912 - 1937 IZDANJE UREDNIŠTVA `RATNIKA`
  Autor:
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 2600 dinara


  ŽORŽ KLEMANSO Gistav Žefroa
  Autor: Gistav Žefroa
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 2200 dinara


  TAJNI RAT ZA PETROLEJ Antoan Ziška
  Autor: Antoan Ziška
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1300 dinara


  Francuska revolucija 1-2 Tomas Karlajl
  Autor: Tomas Karlajl
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 3200 dinara


  OSNOVI FOTOGRAFIJE A. Šafransky
  Autor: A. Šafransky
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 3500 dinara


  ABISINIJA antoan ziška
  Autor: antoan ziška
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1200 dinara


  LEICAGRAFIJA nova era u fotografiji 1938 A.Šafransky
  Autor: A.Šafransky
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1800 dinara


  Propast zapada Osvald Spengler
  Autor: Osvald Spengler
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 8500 dinara


  SRPSKE NARODNE PJESME , knjiga VI, Vuk Stef. Karadžić
  Autor: Vuk Stef. Karadžić
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1300 dinara


  SRPSKE NARODNE PJESME Vuk Stef. Karadžić knjiga, VII
  Autor: Vuk Stef. Karadžić
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1300 dinara


  Kemal paša (Sivi Vuk) H.C. Armstrong
  Autor: H.C. Armstrong
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1800 dinara


  Francuska revolucija 1-2 - Tomas Karlajl
  Autor: Tomas Karlajl
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 3000 dinara


  Jovan Žujović: Postanje Zemlje i naše domovine 2. deo
  Autor: Jovan Žujović
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 850 dinara


  SPOMENICA St. Novakovića 1921 Beograd
  Autor: St. Novaković
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 500 dinara


  IZ NOVE SRPSKE ISTORIJE studije Mih. Gavrilovića
  Autor:
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 500 dinara


  J. ŠTROSMAJER I JUŽNOSLOVENSKA MISAO
  Autor: J. ŠTROSMAJER
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 600 dinara


  ZEMLJOPISNA ČITANKA T.Radivojević
  Autor: T.Radivojević
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 600 dinara


  L. M. Suhotin, POVIJEST STAROG VIJEKA, Beograd, 1936.
  Autor: L. M. Suhotin,
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 800 dinara


  ISTORIJA DRŽAVE I PRAVA SRBIJE U XIX VEKU Dr Dragoslav Janković
  Autor: Dragoslav Janković
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 700 dinara


  PESMA O KRALJU NALU
  Autor: T. Maretić
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 600 dinara


  STEVAN KAĆANSKI, Celokupna dela
  Autor:
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 800 dinara


  IZGNANICI Vladimir Stanimirović
  Autor: Vladimir Stanimirović
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 600 dinara


  VODJI FRANCUSKE REVOLUCIJE Slobodan Jovanović
  Autor: Slobodan Jovanović
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1500 dinara


  RUDNICI CARA SOLOMUNA Rajder Hagard
  Autor: Rajder Hagard
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1200 dinara


  Aleksandar Puškin, Tom 2, 1937
  Autor: Aleksandar Puškin
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 3000 dinara


  Stepa, A.P.Cehov, Чехов А.П. Степь na ruskom, 1920
  Autor: A.P.Cehov
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 6000 dinara


  Francuska revolucija 1-2 - Tomas Karlajl
  Autor: Tomas Karlajl
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 2800 dinara


  ŽIVOT MLADOGA ARSENJEVA Ivan Bunjin
  Autor: Ivan Bunjin
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 900 dinara


  RATNI PROFITI KROZ VEKOVE Rihard Levinzon
  Autor: Rihard Levinzon
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1200 dinara


  DEVOJČE SA ULICE, Nikodemi
  Autor: Nikodemi
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 850 dinara


  UOBRAŽENI BOLESNIK, UČENE ŽENE Molijer
  Autor: Molijer
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 900 dinara


  NEPRONADJENI BEOČUG N.Plaviljščikov
  Autor: N.Plaviljščikov
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 6000 dinara


  HAMLET DANSKI KRALJEVIĆ Šekspir
  Autor: Šekspir
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1300 dinara


  ZAVIČAJNO PRAVO U VOJVODINI, MEDJIMURJU I PREKMURJU DR VINKO ŽGANEC
  Autor: DR VINKO ŽGANEC
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 3500 dinara


  VINSTON CERCIL - SVETSKI RAT 1-2
  Autor: VINSTON CERCIL
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1800 dinara


  Nemacki u 100 lekcija sa klučem, Dr A.Smaus
  Autor: Dr A.Smaus
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1300 dinara


  Dr Dobr. Ger. Popović - NARODNI LEKAR
  Autor: Dr Dobr. Ger. Popović
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1600 dinara


  Lav Tolstoj, Ana Karenjina 1-4 komplet
  Autor: Lav Tolstoj
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1600 dinara


  Jovan Dučić - Sabrana dela I-IV retko
  Autor: Jovan Dučić
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 3600 dinara


  Kako moji žive - Ž. O. Dačić, 1912
  Autor: Ž. O. Dačić
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 700 dinara


  ROBIJAŠI KOLONISTI I KANACI Georges Ferre
  Autor: Georges Ferre
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 850 dinara


  SIMONSEN Sigrid Undset
  Autor: Sigrid Undset
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 800 dinara


  BALKANSKI RAT U SLICI I RECI 1912-1913 , DUSAN MIL. SIJACKI
  Autor: DUSAN MIL. SIJACKI
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 24000 dinara


  Führer für Sammler von Porzellan und Fayenze, Steinzeug, Steingut usw.
  Autor: Graesse, J. G. Th. / Jaennicke, E.
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1500 dinara


  Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta, 1870
  Autor: Đ Daničić; Vuk Stef Karadžić
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 4500 dinara


  Taras Buljba, Revizor Nikola Gogolj, 1876 ,1880 god.
  Autor: Nikola Gogolj
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1600 dinara


  NAPOLEON OD EMILA LUDVIGA
  Autor: EMIL LUDVIG
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 2000 dinara


  IZ TAMNOG VILAJETA Momčilo Nastasijević 1938
  Autor: Momčilo Nastasijević
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 3400 dinara


  STVARANJE ZAJEDNIČKE DRŽAVE SRBA HRVATA I SLOVENACA
  Autor: JOB.M.JOVANOVIĆ
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 800 dinara


  LAZARICA ILI BOJ NA KOSOVU
  Autor: Sl.J.Stojković
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1906


  Figarova ženidba ili LUDI KAMEN Bomarše
  Autor: Bomarše
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 900 dinara


  POD IGOM
  Autor: Ivan Vazov
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1200 dinara


  KRSTAŠI I-II
  Autor: Henrik Sjenkjević
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1600 dinara


  KARAKTER I MENTALITET JEDNOG POKOLENJA
  Autor: Dragiša V. Vasić
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1300 dinara


  PUTEŠESTVIJE PO SRBIJI
  Autor: joakim vujić
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1200 dinara


  PRIČANJA VUKA DOJČEVIĆA
  Autor: stjepan mitrov ljubiša
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 800 dinara


  EKVINOCIJO drama u četiri prikaze
  Autor: Ivo Vojnović
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 800 dinara


  ZAVJET dramat u četiri čina
  Autor: Simo Matavulj
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1300 dinara


  S MORA I SA SUVA CRTE DR. MILANA JOVANOVIĆA
  Autor: DR. MILAN JOVANOVIĆ
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1600 dinara


  NAPULJSKE ŠETNJE
  Autor: M.Pavlović
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1200 dinara


  NOVE BORBE
  Autor: Viktor Car Emin
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 850 dinara


  VILJEM TEL
  Autor: Šiler
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1200 dinara


  VELIKI VAN život mandžurskog tigra, 1939
  Autor: Nikola Bajkov
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 850 dinara


  UJEDINJENJE NEMAČKE
  Autor: Dr.Dragoljub M.Pavlović
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1600 dinara


  Davorje J.St.Popovića
  Autor: J.St.Popović
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1000 dinara


  CVIJIĆEVA KNJIGA
  Autor:
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 650 dinara


  ŽENA I ČOVEK
  Autor: Sibe Miličić
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 650 dinara


  PRIPOVETKE
  Autor: Veljko Petrović
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 850 dinara


  Istorija Srba
  Autor: Konstantin Jirecek
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 8500 dinara


  IZABRANA DELA (27/35) F.M.Dostojevski 1933
  Autor: F.M.Dostojevski
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 16000 dinara


  Lav Tolstoj, Izabrana dela 1-30,komplet 1933
  Autor: Lav Tolstoj
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 18000 dinara


  RECNIK SRPSKOGA I NEMACKOGA JEZIKA
  Autor: Đorđe Popović
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 3600 dinara


  VUČIĆEVA BUNA
  Autor: STRANJAKOVIĆ
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1500 dinara


  Zmaj Jovan Jovanović Sabrana dela 1-16 , 1933
  Autor: Jovan Jovanović Zmaj
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 13500 dinara


  Gi De Mopasan 10 knjiga iz Sabranih dela
  Autor: Gi De Mopasan
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 8000 dinara


  Anton Pavlovic Cehov 12 knjiga iz Sabranih dela
  Autor: Anton Pavlovic Cehov
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 8000 dinara


  Onore de Balzak Odabrana dela 1-25 komplet 1935
  Autor: Onore de Balzak
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 30000 dinara


  Fjodor Dostojevski Izabrana dela u 35 knjiga 1933 god
  Autor: Fjodor Dostojevsik
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 36000 dinara


  Ustanak u pustinji 1-2, pukovnik Lorens
  Autor: pukovnik Lorens
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 6000 dinara


  Kolumbo, V.B.Ibanjes
  Autor: V.B.Ibanjes
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1800 dinara


  STADA I PASTIRI
  Autor: Pene Folep Miler
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1600 dinara


  Lav Tolstoj, Izabrana dela 1-30,komplet 1933
  Autor: Lav Tolstoj
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 20000 dinara


  Die Dämonen Dostojewski 1-2 , 1916
  Autor: Dostojewski
  Oblast:
  Antikvarne knjige
  Broj strana:
  Cena: 1600 dinara

  5 najnovijih knjiga u našoj ponudi
  365 priča


  ŽIL VERN 1-6 komplet


  Biseri srpske knjizevnosti 1-44 komplet


  OLUJA MAČEVA drugi deo KRV I ZLATO


  VAŠAR U TOPOLI  6 knjiga koje preporučujemo:
  F.M. Dostojevski - Komplet

  Arhipelag Gulag

  Hiljadu i jedna noć

  Srpsko slikarstvo XX veka

  Celokupna dela Viljema Šekspira

  CATENA MUNDI