Category: Umetnost

Umetnost na tlu Jugoslavije 1-12

Umetnost na tlu Jugoslavije 1-12

Cena     10000    din. Umetnost na tlu Jugoslavije 1-12 * Skulptura XX veka * Islamska umjetnost * Freske i ikone u Makedoniji * Romanika * Slikarstvo XX veka * Srpska umetnost u srednjem veku * Osvit novog doba XIX vek * Gotika u Sloveniji i Hrvatskoj * Minijatura * Stecci * Antika * …

Continue reading